Naujienos

Opus Optimum restauratoriai

Esame patyrusių sieninės tapybos restauratorių komanda. Eilę metų dirbdami su įvairiais meno kūrinais supratome, kad meno ir kūrybos neriboja valstybių sienos ar kalbos barjerai. Meno kalba universali, o geriausias raktas jai šifruoti tai atlikti darbai. Todėl mielai bendraminčių auditorijai pristatome savo darbus. Tikimės kad tie kas skaitys šiuos puslapius taip pat pasidalins savo įžvalgomis ir patirtimi.
Opus Optimum restauratoriai
Opus Optimum restauratoriai shared an album: 2019 09 22 " Europos Paveldo Dienos" Laukuvoje.3 months ago
Opus Optimum restauratoriai
Opus Optimum restauratoriai shared a post.7 months ago
Šiandien pas mus svečiuose buvo Rapolas Vedrickas, laukiam tyrimų rezultatų.
Opus Optimum restauratoriai
Opus Optimum restauratoriai shared a post.7 months ago
Opus Optimum restauratoriai
Opus Optimum restauratoriai7 months ago
Dar kartą apie Varvaros koplyčios ikonas Aleksandro Puškino Muziejus
Opus Optimum restauratoriai
Opus Optimum restauratoriai is with Jana Grinevičiūtė-Pčalinienė.7 months ago
Džiaugiamės gautu Restauratorių sąjungos įvertinimu „2017 – 2018 m. GERIAUSIŲ RESTAURAVIMO DARBŲ KONKURSO“ laureato diplomu. Tuo pačiu norime padėkoti visiems mūsų draugams ir bendražygiams padėjusiems įgyvendinti šį projektą, įdėjomis, pagalba ar gerais ketinimais:
Gintui Karveliui, Jurgai Bagdzevičienei, Jūratei Senvaitienei, Janinai Lukšėnienei, Liudui Jovaišai, Nijolei Bulotaitei, Arūnui Markūnui, Rapolui Vedrickui, Daliai Klajumienei, Alfonsui Vinclovai, Almantui Čygui, Daliui Čekanavičiui, Edmundui Skirgailai, Audroniui Skurvydui, Rimantui Jankauskui, Vytautui Norkūnui, Sauliui Grumbinskui.

Restauravimo darbų vadovė Indrė Valkiūnienė, restauratorių komanda: Jana Grinevičiūtė – Pčalinienė, Alina Budvytienė, Andrius Mikalauskas, Kristina Ustilė. Darbus koordinavo Aidonas Valkiūnas.

Šiek tiek, apie patį projektą.
Konservuota – restauruota daugiau nei 150 m2 sienų tapybos. Autentišką tapybą dengė ankstesnių restauravimų sluoksniai. Vienas su kitu persipynę šie dažų sluoksniai, visiškai iškreipė J. Hoppen‘o sukurtas figūras ir dekoro elementus, o barokinės tapybos iš viso nebuvo galima įžvelgti. Tirpalais pašalinus vėlesnius uždažymus ir užtapymus buvo atskleistos autorinės J. Hoppen‘o tapybos detalės. Sudėtingiausia proceso dalis buvo atidengti ir išvalyti 1760 m. Šv. Stanislovo Kostkos ir Mergelės Marijos kompoziciją. Šią freską dengė storas uždažymų bei suodžių sluoksnis. Šio sluoksnio pašalinimas ir freskos valymas nepažeidžiant autentiškos tapybos tapo iššūkiu restauratoriams. Buvo panaudotos ir netradicinės retai sutinkamos technologijos.

Atlikti tyrimai
Tyrimų metu buvo išaiškinta sienų tapybos raida buvusioje jėzuitų koplyčioje. Surinkta ir apibendrinta archyvinė medžiaga bei visa įmanoma ikonografija. Atrasti tapybos fragmentai susieti su archyvinių tyrimų rezultatais. Šie tyrimai paneigė ankstesnių 2016 m. tyrėjų polichromijos tyrimų išvadas, kuriose buvo teigiama, jog salėje „... nei autentiško dekoro, nei tapybinio sluoksnio pėdsakų nerasta...“. Svarbiausiu atradimu tapo - figūrinė freska skliauto plafone. Šv. Mergelės Marijos perduodančios kūdikėlį Jėzų į Šv. Stanislovo Kostkos (noviciatų globėjo rankas). Nustatytas ir jos pirmavaizdis – tai Antonio Balestra altorinis paveikslas tapytas Venecijoje 1704 metais. Tyrimų metu taip pat išsiaiškinta J. Hoppen‘o sukurta skliautų dekoro kompozicija ir spalvos, kuri 1956 m. buvo pertapyta. Atlikti papildomi cheminiai tyrimai. Jų metu buvo identifikuoti pigmentai ir jų cheminė sudėtis, pagal kuriuos buvo tiksliau apibrėžtas autentiškos tapybos atlikimo laikotarpis, tapybos atlikimo technika, spalvų pakitimai ir degradacija.

Daugiau apie projektą bus galima išgirsti Indrės Valkiūnienės pranešime šeštadienį gegužės 4 d. 11 val. parodoje „Heritas“
Opus Optimum restauratoriai
Opus Optimum restauratoriai shared a photo.8 months ago